Jing Tsu was Recently Honored as a 2016 Guggenheim Fellow